De skal spise frokost i grøften

Ansatte i Hjemmeplejen skal finde en bænk eller en vejgrøft når de skal holde frokostpause.

Et nye program i computeren, rationalisering, udvist af frokoststuen og nye biler er den julegave, som de afgående medlemmer af byrådet sender til de ansatte i Hjemmeplejen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der skal spares, og med indkøbt rapport fra et revisorfirma ser de afgående medlemmer af byrådets social-og sundhedsudvalg mulighed for at spare mere end otte millioner kroner om året på udgiften til at passe kommunens ældre.

I den rapport som politikerne har indkøbt hos et konsulentfirma anbefales en justering af distrikter. I den sydlige del af kommunen opretholdes Tarm som udgangspunkt for Hjemmeplejen mens udgangspunktet i Skjern udvides til at omfatte betjening af ældre i Lem.

Men anbefalinger i revisorernes beregning lyder, at hjemmehjælperne ikke skal mødes for at drøfte arbejdsdagen, holde frokost eller give besked videre til ansatte på næste vagt.

I stedet skal et indkøbt program til kommunens computer sende den ansatte direkte hjem til en ældre medborger, og det bliver computeren på rådhuset som sender den nyligt mødte medarbejder til det første hjemmebesøg. Der vil selvfølgelig ske fejl, forklarer revisorerne, men fejlene vil være ubetydeligt i forhold til de penge, som kan spares.

Centralt i revisorfirmaets anbefaling til besparelser, som vil beløbe sig på 7,7 millioner kroner, er tillige en udskiftning af biler i hjemmeplejen. Fra at eje biler anbefales kommunen at leje, lease, biler og det vil sikre en yderligere besparelse på 810.000 kr.

I dagsorden og referat fra Social-og Sundhedsudvalgets møde ses ingen steder, at personalet har udtalt sig om de nye arbejdsvilkår. Til gengæld er samtlige politikere, Niels Rasmussen (SF), Jens Erik Damgaard (KD),  Hans Østergaard og Trine Ross (begge V)  samt socialdemokraterne Helle Stærk Olesen og Karsten Sørensen enige om at arbejde videre med de omfattende besparelser.

Byrådsmedlem Erling Gaasdal (V) var ikke med til behandlingen af punktet på Social-og Sundhedsudvalgets dagorden. Det fremgår ligeledes af dagsordenen, at omlægning af Hjemmeplejen i Ringkøbing-Skjern forestås af forvaltningen Viden og Strategi med bistand fra et revisorfirma.