Grøn gruppe skal følge vejen til en nationalpark

Vejen til en Nationalpark Skjern Å er lang, og forarbejdet bliver fulgt af Den Grønne Følgegruppe, der ind til videre tæller 30 personer.

“Beskyttelse og bevarelse” er topprioritet for Den Grønne Følgegruppe, der overvåger arbejdet i byrådets Nationalparkudvalg.

Ønsket om at det bliver beskyttelse og bevarelse, som får førsteprioritet fremsatte den 30 medlemmer af Den Grønne Følgegruppe under et møde, i august, med Nationalparkudvalget.

Frem til mødet 11. oktober er Den Grønne Følgegruppe stadig åben for nye foreninger og organisationer, der interesserer sig for livet i og omkring Skjern Å – og som arbejder for benyttelse, beskyttelse og bevarelse af naturen.

På Nationalparkudvalgets møde i august blev der drøftet hvilke typer af arealer der findes i området omkring Skjern Å, og udvalgets sekretariat har udarbejdet en oversigt og betydningen for lodsejere og nationalpark.

Desuden har Naturrådet, for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner, udarbejdet et Grønt Danmarkskort.

Nationalparkudvalget ønsker, at materialet i de to kortlægningen bliver indarbejdet i ét kort. Desuden ønsker udvalget, på et kommende møde, en grundlæggende faglig orientering om kvælstof, vandbalance, pumpning, afgræsning og bundforhold i åen.

Nationalparkudvalget holder sit næste møde 25. september. Mødet finder sted i Borris Lejren.

Medlemmer af Nationalparkudvalget er:

 • Claus Tobler
 • Benny Pedersen
 • Jes Nissen
 • Lars Foged
 • Leif Theilgaard
 • Søren Christensen
 • Tage Madsen
 • Kristian Andersen
 • Hans Østergaard
 • Søren Elbæk
 • Anne Mette Bang Rasmussen

Medlemmer af Den Grønne Følgegruppe

Det er stadig muligt for organisationer at melde sig til Den Grønne Følgegruppe. For nuværende har disse organisationer udpeget hver to medlemmer, ialt 30 personer, fra:

Danmarks Jægerforbund

DOF Vestjylland

Danmarks Sportsfiskerforbund

Ringkøbing-Skjern Museum

Dansk Skovforening

Naturvejlederforeningen

Permakultur Herning

Skjern Kajakklub

Herning-Ikast Landboforening

Sagro (tidligere landboforeningen Heden & Fjorden)

Skjernådalens Lystfiskerforening

Svampeforeningen

Danmarks Naturfredningsforening

Vestjysk (landboforening)

Friluftsrådet