Idrætscenter blev gevinst i kortspil

Peder Clausen var medlem af Halkomiteen, der i midten af 1960’erne tog initiativ til byggeri af Tarm Idrætscenter. Peder Clausen oplever 50 års jubilæet som 98-årig

I 50-året for indvielsen af Tarm Idrætscenter fortæller Peder Clausen om hvordan ideen opstod og om arbejdet med at realisere den.

Kortspil kan resultere i armod, men spillet kan også være med til at fostre ideer og lægge mere end én grundsten til et bygningsværk.
At det sidste er tilfældet kan ses på Skovvej i Tarm.
Her har byens borgere gennem 2018 kunnet fejre 50 års jubilæum for indvielsen af Tarm Idrætscenter
– Ideen til idrætscentret opstod under kortspil, fortæller 98-årige Peder Clausen. Han var, sammen med seks andre af byens mænd, medlem af den selvbestaltede Halkomiteen.
– Et medlem af kortklubben var forhindret i at deltage på en af vores faste aftner, og sendte en stedfortræder. Da vi var ved at slutte  udbrød afløseren: – I snakker meget, men I gør jo ingenting, fortæller Peder Clausen:
– Da vi mødtes næste gang blev vi enige om, at den udtalelse ikke skulle klæbe til os. Så gik vi i gang, og ikke mindst, i en stor indsats af bankdirektør Jørgen Christensen, Tarm Bank, blev halkomiteens arbejde sat i system.
– Vi var enige om, at navnet skulle være Egvadhallen. Dengang var der ikke haller i hverken Ådum, Hoven, Lyne eller Bork. For os i komiteen var det vigtigt, at den nye hal blev trukket i gang af alle gode kræfter på egnen.
– Egnens håndværkere blev spurgt, og på stribe gav de tilsagn om at støtte opførelsen med frivillig arbejdskraft, og Jørgen Christensen havde styr på alle detaljer, fortæller Peder Clausen, der husker tilbage på en travl tid.
Halkomiteen sluttede arbejdet efter at have holdt 150 møder.
– Der var rigtigt mange ting, som skulle drøftes, og det handlede tillige om, at der skulle rejses penge til materialer. Der blev samlet ind hvor byens borgere kunne skrive sig på lister, og der blev høstet overskud fra en række arrangementer”, fortæller Peder Clausen.
– Og så skulle vi også i arbejde med trillebør og køre mørtel fra blandemaskiner. 
Om arbejdet i komiteen fortæller Peder Clausen:
– Der var et rigtigt godt sammenhold. Aldrig på noget tidspunkt var vi i diskussion om hvordan arbejdet med at samle timer og penge til projektet skulle gribes an. Men vi var også enige om, at vores arbejde sluttede i forbindelse med indvielsen af idrætscentret, understreger Peder Clausen.
Halkomiteen sluttede arbejdet med underskrift på et gældsbrev til firmaet Rockett Rasp, der havde udlånt 150.000 kroner til køb af materialer.
– Rockett Rasp-direktør Peder Bollerup Jensen var en hård mand i pengespørgsmål, men han var også en venlig mand, husker Peder Clausen.
Efter Peder Clausen og de øvrige medlemmer af halkomiteen, sluttede arbejdet i forbindelse med indvielsen. I stedet blev de brugere af Egvadhallen, der senere fik navnet Tarm Idrætscenter.
– Vi gik til dans, og børnene spille håndbold. Så er der siden kommet svømmehal og en udvidelse med hal to. Det kan vi godt være stolte af. Det er noget af et levende monument over en svunden tid, fastslår en stadig aktiv og medlevende Peder Clausen.

Halkomiteen

De seks medlemmer af komiteen for Egvadhallen var: Autoforhandler Thomas Christensen; bankdirektør Jørgen Christensen; værkfører Peder Clausen; kommuneingeniør Steen Kosack; fabrikant P.M. Sørensen og isenkræmmer Alfred Thomassen. Komiteen holdt 150 møder inden de overgav bygningen til en valgt bestyrelse.

Sten på sten

Komiteen for Egvadhallen, senere Tarm Idrætscenter, fik tegnet aftaler om frivillig arbejdskraft og skaffet hen ved 1,1 millioner kroner til byggeriet. I komiteen blev der ført nøje regnskab og således viser regnskabet at der blev anvendt 4300 sække med cement og indkøbt 220.000 mursten.