Sundhedscenter lider under mangel på plads

Sundhedscenter Vest får penge til at indrette kontor- og mødelokaler i kælderetagen.

Flere opgaver og flere ansatte. Det er situationen for Sundhedscenter Vest, som ønsker at udvide og ombygge lokaler som tidligere blev anvendt til laboratorie – da bygningen i Kirkegade fungerede som sygehus.

På Sundhedscenter Vest er antallet af medarbejdere øget gennem de senere år. Især er antallet af trænende terapeuter steget voldsomt på grund af opgaveflytning fra regioner til kommuner.

Der er i dag ca. 40 trænende terapeuter, som har til huse i henholdsvis Sundhedshus Tarm eller Ringkøbing. Begge steder er pladsen trang, og det kræver fleksibilitet at finde arbejdspladser.

Sundhedsfremme- og forebyggelseskonsulenterne arbejder ligeledes fleksibelt i Tarm eller Ringkøbing, da de forskellige tilbud forsøges gennemført rundt i kommunen, ligesom afklarende sundhedssamtaler holdes i Ringkøbing eller Tarm afhængig af borgerens bopæl.

På trods af stor fleksibilitet, kan det knibe at finde en ledig arbejdsplads og et ledigt samtalerum.

I kælderen i Sundhedshuset i Tarm findes fem tidligere laboratorielokaler, som ikke er renoverede og som stadig fremstår med diverse laboratorieudstyr. De to lokaler er lejet ud til Dansk Røde Kors, og tre lokaler anvendes ikke i dag. Disse lokaler ligger i forlængelse af to forholdsvis nyrenoverede kontorer, som anvendes af Sundhedscenter Vest.

To af disse ledige lokaler vil være velegnede til såvel kontorarbejdspladser som samtalerum, hvis de bliver renoverede.

Sundhedscenter Vest anslår udgiften til ombygning vil beløbe sig til 140.000 kr. Pengene har sundhedscentret på deres budget, men skal søge byrådet om at pengene bliver frigivet. I første instans har byrådets Social-og Sundhedsudvalg givet grønt lys, men herefter er det op til økonomiudvalg samt byråd at behandle sagen endeligt.