Erhverv

Ny direktør hos Vogelsang

Niels Agerbo Nielsen, Ølgod, er ny direktør i firmaet Vogelsang A/S, Industriparken 2, Tarm. På posten afløser han Preben Hauglund. Virksomhedens væsentligste aktiviteter er salg af pumper til industri og landbrug. I 2017 havde virksomheden et overskud på 1.169.137 kr. efter skat. Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på 16,5 mio.kr. og en egenkapital på 12,8 mio.kr.

 

Ny direktør hos Rocket Rasp

Kim Bluhme Kjærgaard, Ådum, er ny direktør for virksomheden B&J Rocket Rasp, Tværvej, Tarm. På posten erstatter han Andreas Müller.

 

Nyt firma vil passe børn

Anpartselskabet COMA Invest, Lønborgvej 41, Tarm, har etableret selskabet Grønnegården Tarm ApS. Selskabets direktør er Conny Andersen, Tarm, mens de øvrige medlemmer af bestyrelsen er Maria Rehfeld, Skjern, og  Jesper Theilgaard Sørensen, Skjern. I forbindelse med etableringen er det oplyst, at “Selskabets formål er at drive en integreret daginstitution i henhold til Lov om dag, fritids-, og klubtilbud m.v. for børn i henhold til de af Ringkøbing-Skjern Kommunes fastsatte mål og rammer for børn i dagtilbud. Institutionen er normeret til 25 børn i alderen fra 0 til 6 år.”

Nyt firma fyrer op

Anpartselskabet Forte Invest Holding, Borgergade, Borris, har etableret selskabet Pejsegrossisten ApS på adressen Smedesvinget 10, Tarm. Selskabets direktør er Erik Skov Bertelsen. I forbindelse med etableringen oplyses det at “Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning, salg og service af pejse og brændeovne samt anden efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed.”

 

Allerslev i vinden

Kasper Obel Byskov, Thyborøn, og Carsten Allerslev, Tarm, har etableret selskabet Allerby ApS med adresse på Skovvænget 2, Tarm. Selskabet er stiftet af anpartselskaberne, Allerslev Invest ApS og TRS Holding ApS, ejet af de to personer. Allerby ApS angives at have til formål at investere i “vindenergi eller anden investering efter ledelsens skøn”

 

Ny hos købmanden

Bestyrelsen for Aadum Købmand ApS har fået nyt medlem. Christina Havgaard Jørgensen, Gråhedevej, Tarm, afløser Tina Hjort Knudsen.

Fluer i suppen

Selskabet Heimdal Entofarm ApS, Hejmdalvej 10, Hoven, har ændret formål og sammensætning af direktion og bestyrelse. Med en ændring af vedtægter er det nu selskabets formål at “drive virksomhed med produktion og handel med insekter til brug i fødevarer, foder og gødning…” Dorte Svenstrup, der bebor adressen, er medlem af bestyrelsen og direktør for selskabet. Mads Friche og Jakob Thrane Mainz, begge Aalborg, er sammen med Knud Sønderdal, Give nye medlemmer af bestyrelsen mens Ove Rønne, Lystrup, er formand for bestyrelsen.

 

Lærke skifter kurs

Byrådsmedlem Jesper Lærke, Tarm, sætter en ny kurs for sit iværksætterselskab. Firmanavnet “Bettersafe IVS” er udskiftet med navnet Fixhuset IVS og formålet for selskabet er ændret til: “at drive håndværksvirksomhed inden for nybyg-og renoveringsbranchen samt rådgivning inden for sikring og sikkerhed…”

Konkurser

Skjern-Tarm Køkkencenter ApS, der netop er fraflyttet lokaler på Åboulevarden, Tarm, og etableret sig på adressen Gl. Ringkøbingvej 20, Skjern, er under konkursbehandling ved Retten i Herning, jvf dekret 9. maj 2018.

Anpartsselskabet af 21.03, Skjern (tidligere Agrojob Denmark ApS, der tidligere havde adresse i Storegade, Tarm) er under konkursbehandling ved Retten i Herning, jvf. dekret af 23. marts 2018.

Hendrika Andriane Haagmans, Odderupvej, Ådum, er under konkursbehandling ved Retten I Herning, jvf. dekret af 20. marts 2018.

Gruppen flytter

Firmaet Thorup Gruppen, der ejes af Paul Skovbjerg Lange, er flyttet til lokaler i ejendommen Åboulevarden 28, Tarm. Firmaet har tidligere haft til huse i ejendommen Storegade 38.

 

 Ud af ST-bestyrelse

Flemming Viskum er fratrådt som medlem af bestyrelsen for virksomheden ST Skoleinventar A/S, Gl. Kongevej 14-20, Tarm. Virksomheden der er registreret med en kapital på 2,5 mio.kr., ejes af selskabet Fox I Aps, Skovbrinken, Charlottenlund. Dette selskab indehaves af Anne-Sofie Elisabeth Bingham, London; Johan Caspar Foghsgaard, Oslo, samt Ivar Malte Foghsgaard, Skovbrinken, Charlottenlund. I seneste regnskab fra ST Skoleinventar A/S, fra 2016, opgives bruttofortjenesten til 26 mio.kr. Driftsresultatet til 4,7 mio.kr. og årets resultat til 4,1 mio.kr. Firmaet har aktiver for 42,7 mio.kr. Ved udgangen af 2016 var egenkapitalen på 25.338.000 kr., svarende til en soliditet på 59,4 procent. I virksomhedens 2016-regnskab var der store forventninger til 2017, og det hedder blandt andet “Som følge af en betydelig ordreportefølje, markedsføring af nye innovative koncepter, samt lancering af produkter og koncepter på det engelske marked, forventes i 2017 en fortsat stigning i aktivitetsniveau og indtjening gennem øgede markedsandele på det skandinaviske marked samt i UK.” 21.02

Ny købmand hos Løvbjerg

Fra 1. marts bliver Michael Jeppesen leder af supermarkedet Løvbjerg, Åboulevarden, Tarm. Han afløser Kim Lund, der tiltrådte jobbet for 10 år siden. Kim Lund overtager ledelsen af Løvbjerg Supermarked i Fredericia. 21.02

 Iværksætter med Plan B

Karsten Falck Smedegaard, Vardevej 117, Lyne, har etableret iværksætterselskabet Plan B – Smedegaard IVS. Selskabets formål er at drive virksomhed med konsulent, handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. Selskabet drives med fire binavne: Plan B – Din ekstra mand IVS; Plan B – Din skrotmand IVS; Plan B – Nedbrydning og skrot IVS samt Plan B – Nedskæring og vikar IVS. 21.02

 Vicedirektør fusionerer

Underdirektør Carsten Allerslev, Tarn, har besluttet at fusionere to selskaber, som er registreret på hjemmeadressen i Tarm. Skjern Bank-underdirektøren har besluttet at lukke sit selskab Allerslev Invest ApS som teknisk fusionerer med selskabet Allerslev Holding.

Ud af Søparken

Carsten Allerslev, gennem Allerslev Invest ApS ,var oprindelig blandt stifterne af selskabet Søparken Tarm A/S. Carsten Allerslev ses at være udtådt af ejerkredsen. Herefter er den reelle ejer arkitekt Bo A. Christensen, Ringkøbing, og medejer er selskabet Jacobsen Invest, Tarm, ApS, med adresse i Søparken. I det seneste regnskab, afsluttet ved udgangen af september 2016, er der bogført en bruttofortjeneste på 88.823 kr. mens der i 2015/15 var et underskud på 58.480 kr. Men når afskrivning og finansielle poster er gjort op er der et underskud på 97.839 kr – men det er langt mindre end underskud i året før, som var på 406.482 kr. Regnskabet – for nu år tilbage – viser aktiver og tilgodehavende for 7.064.613 kr. Når gæld og egenkapital gøres op er der passiver for 7.073.730 kr.

Landbrug udvider

Landmand Torben Bro, der driver kvæggård på ejendommen Strømmesbølvej 28. Ådum, søger for tiden om at udvide sin besætning og bygge til ejendommen. Godkendelsen, der indeholder en fordobling af antallet af malkekvæg, er sendt til offentlig høring. I dag har landmand Torben Bro tilladelse til 484,74 dyreenheder –  hertil indgår 112 malkekøer samt opdræt. Men i den nye tilladelse, som er på vej, bliver er mulighed for at udvide produktionen til 500 malkekøer samt opdræt af 351 ungdyr og 174 tyrekalve. Basis for udvidelsen er nybyggeri af stald og velfærdsbygning på 2665 kvadratmeter.

Søde sager i selskab

Oana Tutunaru har stiftet iværksætterselskabet Sweet Moments IVS med adresse på Stadionvej 2, Ådum. Virksomhedens formål er at sælge kage, kiks, spiselig og uspiselig figur

2017

Firma flytter

Virksomheden Lyne Tømrer & Murer Entreprise ApS, der ejes af Henk Streefkerk, har meddelt adresseændring til Erhvervs-og Selskabsstyrelsen. Ny adresse er Øster Vejrupvej, Lyne.

Vil indrette

Jens-Martin Juul Toft, Stenbjergvej, Lønborg, har etableret selskabet Loft Entreprise ApS. Selskabet opstår som bynavn til ejerens selskab Hossom ApS. Det nye selskab angives at have til formål:  “at drive handel med brugskunst og boligindretningsartikler,samt yde rådgivning omkring boligindretning, samt eje kapitalandele i datterselskaber herunder enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.”

Iværksættere

Jens Otto Pedersen, Storegade, Tarm, har etableret sig med iværksættervirksomheden Jope trading IVS med et indskud på én krone. Stifter, der også er selskabets direktør, angiver at “Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.”

Andreas Bjerregaard, Skodsbølvej, Ådum, har etableret sig med iværksætterselskabet Estie West IVS. Med en indskudt kapital på én krone angiver stifteren at “Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i fast ejendom og hermed beslægtede aktiviteter.”

Skifter navn

Selskabet PE Cutting Equipment ApS, der er registreret på adressen Industriparken 16, Tarm, har ændret vedtægter og i den forbindelse fået nyt navn: PE Ejendomme ApS. Selskabets reelle eneejer er Poul Erik Dokkedal, Debno, Polen. Af selskabets indberetning til Registertilsynet fremgår, at der ikke har været aktiviteter i regnskabsåret 2016. Selskabets aktiver og passiver balancerer med 93.013 kroner.

Selskaber stifter nyt

Selskaberne C. Hansen & Sønner Holding ApS, Glambjerg Allé, Vejle, og Villabella Invest ApS, Hermelinvej, har etableret selskabet Elmgaard-Hansen Invest ApS. Selskabets formål “er at eje kapitalandele i unoterede selskaber, værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhed.”, lyder det i forbindelse med registrering af selskabet. I direktionen er Torben Sigurd Elmgaard, Hermelinvej, Vostrup, og Carsten Hansen, Vejle.

Ny vedtægt

Selskabet KDK Holding Af 1/6 2000 Aps, der er registreret i Vostrup, har fået nye vedtægter. I de nye vedtægter angives, at selskabets formål er “direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser i andre virksomheder at udvikle, rådgive, producere, forhandle og markedsføre miljøteknisk og geoteknisk udstyr og hermed beslægtet virksomhed samt kapitalforvaltning, herunder med investering i andre selskaber, værdipapirer og ejendomme.”

Selskabet ejes af Sarah Dybkær Kristensen, Gl. Bofoftevej, Vostrup; Maria Dybkær Høeberg, Hamburg; Tonny Dybkær Kristensen, Stenbjergvej, Vostrup, og Karsten Dybkær Kristensen, Vesterbyvej, Vostrup.

Selskabets har senest offentliggjort regnskab for 2016. Her angives anlægsaktiviteter til at være 26,3 milioner kroner. Dengang havde selskabet et tilgodehavende, hos tilknyttede virksomheder, på 12,5 millioner kroner. Beholdningen af værdipapirer var opgjort til 56,9 millioner kr. Ialt havde selskabet ved udgangen af 2016 en balance for aktiver og passiver på  98,2 millioner kroner. I regnskabsåret var der udgifter til løn og pensioner på 321.120 kr til én ansat. Selskabet betalte en halv million kroner i skat.

Ny direktør

Selskabet AMEI ApS, der driver transportvirksomhed fra adressen Storegade 64, Tarm, har skiftet direktør. Ny direktør er Christian Grøn Lillelund, Troldhede. Han afløser Mark Patrick Palmer Jørgensen.

Ny bilforhandler

ÅDUM: De to ejere af Ådum Autoophug har etableret et nyt selskab med navnet Aadum Autohandel ApS, med en kapital på 200.000 kr. Selskabet angives at have til opgave at handle engros med biler og minibusser.

Runi får ny formand

TARM: Virksomheden Runi A/S, Industriparken, Tarm, har gennemført et skifte på posten som formand i bestyrelsen.

Ny formand er Søren Rossen Bech, Vejle, mens Anders Aagaard Nielsen, Skjern, er nyt medlem af bestyrelsen. Den tidligere formand, Lars Aagaard Nielsen, er udtrådt af bestyrelsen

Nye direktører hos Skjern-Tarm Ugeblad

Morten Due Kronborg Hansen, Skjern, og Stig Nørgaard Madsen, Skjern, er,  1. oktober 2017, tiltrådt som direktører for Tarm Ugeblad ApS. På posten erstatter de bogtrykker Gert Asmussen, Tarm.

Tarm Bogtryk A/S er nu ejer af Tarm Ugeblad ApS. Kredsen af ejere består, foruden af de to direktører, af Arne Kousholt, Tarm og Jan Pedersen Kloster, Skjern. De fire ejere har hver 25 procent.

I 2016 havde Tarm Ugeblad ApS en bruttofortjeneste på 1,5 mio.kr. mens den året før var på 1,7 mio.kr.

 Ny i køkkencenter

Torben Kjær Jensen, Blåkildevej, Tarm, er ny direktør i firmaet Skjern-Tarm Køkkencenter, Åboulevarden. Her afløser har Richard Slot Krüger.